Kronoberg

Mål: Fler kvinnor i bolagsstyrelser

1:21 min

Få kvinnor i Kronobergs län håller på med styrelsearbete. I höst drar en ny omgång med styrelseutbildning för affärsinriktade kvinnor igång i Almi Företagspartners regi.

Utbildningen behövs, för Kronobergs län ligger inte bra till i statistiken när det gäller kvinnor i bolagsstyrelser och som företagare, säger Catarina Värendh, vd för Almi i länet:

– Man kan väl säga generellt sett att Kronobergs län ligger ganska lågt när det gäller representation av kvinnor. Det gäller nyföretagande, att leda företag och också styrelserepresentation.

Manlig dominans
Catarina Värendh säger att det bland annat beror på att här finns mycket tillverkningsindustri, något som är manligt dominerat. Av tradition är länet också till stor del manligt styrt, menar hon.

Det är 20 kvinnor som får chansen i utbildningen. Den består bland annat av att deltagarna får en mentor som samtalspartner under det år programmet pågår, det är nätverksträffar med alla deltagarna med mentorer samtidigt, och deltagarna får också ett stipendium för att klara av styrelseutbildningen.

Bra utfall på nationell nivå
En liknande utbildning på nationell nivå avslutades för några år sedan.

– Där kan man konstatera att tre av fyra har fått styrelseuppdrag och några har till och med fått uppdrag i i börsbolag, så det kan vi säga var ett väldigt bra utfall, säger Catarina Värendh, vd för Almi Företagspartner i Kronobergs län.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sverigesradio.se