Vinterkräksjukan är här, igen

Vinterkräksjukan har slagit till på ett par äldreboenden i Växjö kommun.

Sjukdomen orsakas av det så kallade kaliciviruset och det sprids från person till person eller i vissa fall via mat. Därför är det viktigt med extra noggrann handhygien under ett utbrott av sjukdomen.

Den allvarligaste konsekvensen av magsjuka är uttorkning och det är främst äldre och barn som far illa av det.

Någon som varit sjuk är smittsam i ytterligare två dygn efter den sista kräkattacken.