MEDICIN

Ny teknik känner sjukdomar på lukten

1:44 min

Forskare på SP och Chalmers har tagit fram en optisk näsa som kan lukta rätt på sjukdomar. Med hjälp av ljussignaler hittar näsan hittar olika ämnen som tidigare varit svåra att mäta.

Bland annat det giftiga ämnet ammoniak som indikerar sjukdom kan den optiska näsan uppfatta. Niklas Strömberg har varit med och utvecklat den.

– Njurproblem, leverskada, magsår eller infektion i kroppen kan den känna av.

Sniffar den då? Nej, några snifflljud gör den inte och inte heller ser den ut som en riktig näsa. men den ska alltså kunna lukta sniffa upp olika ämnen. Det är en plastfilm som ändrar färg när ammoniaknivåerna går upp. Genom att andas på filmen mäter näsan av ammoniaknivån och kan tala om vad det är för fel i kroppen.

– Ett användningsområde är för att se om någon är sjuk. Exempel på andra områden är inom miljömedecin. Om du har en plats som har höga halter av ett ämne ur arbetsmiljösynpunkt så kan man kontrollera hur mycket av ämnet du tagit upp. Eller om du blivit förgiftad av något av ämnena och har höga halter kvar i kroppen så man man se det med den optiska näsan.