Landstinget Kronoberg

Strokedrabbade kommer snabbare till sjukhus

Den nationella strokekampanjen ser ut att ha effekt. Efter de tre första månaderna av kampanjen visar siffror att fler strokedrabbade kommer till sjukhus snabbare än tidigare.

– Vi har ju ett klart intryck av att det kommer in fler patienter i tid för att kunna ge blodproppslösande behandling. Vi ligger på dubbelt så många blodproppslösande behandlingar sen kampanjen kom i gång jämfört med hur det var innan, säger Per-Henrik Nilsson som är chef för medicincentrum vid Landstinget Kronoberg

Den absolut viktigaste orsaken till det är att patienterna kommer in i tid inom fönstret på fyra och en halv timmar efter att symptomen på stroke börjat.

Att behandling kan sättas in tidigare betyder mycket för patienten.

– I och med den blodproppslösande behandlingen har vi en chans att nästan bota, i vart fall lindra, skadorna i hjärnan. De kan innebära att patienten kan återgå till en tidigare livsnivå, eller nära på i alla fall, att man kan klara sig hemma och återgå till ett jobb.

Den så kallade AKUT-kampanjen som riktat sig till allmänheten och där man lärt känna igen symptomen på stroke och att det är bråttom att få den drabbade under sjukhusvård, betyder mycket enligt Per-Henrik Nilsson.

– Den är jätteviktig och har ju ändå nått ut bra i samhället på ett sätt som vi aldrig lyckats med tidigare.

Gör AKUT-testet på:

Roger Bergvik
roger.bergvik@sverigesradio.se