Växjö

Stor oro för ökad biltrafik och buller på Söder

1:26 min

På tisdag klubbar fullmäktige i Växjö detaljplanen för södra stationsområdet i Växjö, med hundratals nya bostäder, kontor och butiker. Södra Järnvägsgatan kommer att få en dramatiskt ökning av biltrafik. Och bullret oroar de boende.

– Tågen vänjer man sig vid, men här handlar det om hyresgäster som ska sova på nätterna också, säger Ola Svenson, som är fastighetsägare till ett hus med 37 lägenheter på Södra Järnvägsgatan.

Det bor mycket folk längs Södra Järnvägsgatan och de närliggande gatorna på Söder, och även en bostadsrättsförening med cirka 40 lägenheter har lämnat in sin protest och tycker inte att kommunen tar bullret och trafiksituationen på Söder på allvar, när man nu bygger så mycket nytt. 

12 000 bilar per dygn
I planförslaget räknar kommunen med att Norra Järnvägsgatan kommer att stängas för privatbilister. Bilarna ska köra på Södra Järnvägsgatan istället, och kommunen räknar med drygt 12 000 bilar per dygn, en dramatiskt ökning jämfört med i dag.

Antalet tåg kommer också att blir fler och bommarna kommer att vara nere oftare med längre köer till följd. Alltså mer biltrafik, längre köer, mer avgaser och mer buller. Sammantaget en oacceptabel miljö för de som bor här, säger Ola Svensson.

– Självklart blir det bullerproblem och jag välkomnar Växjö kommun att byta ut vartenda fönster här, säger Ola Svensson.

Förtätning av trafiken
Han har inget emot själva utbyggnaden, tvärtom säger han.  

– Men det blir inte bättre av att man förtätar trafiken dessutom och stänger av andra gator. 

Karin Ernstsson
karin.ernstsson@sverigesradio.se