VÄXJÖ

Boende på Söder får stöd av miljö- och hälsa

1:44 min

Oron över för mycket buller från bilar och tåg på Söder i Växjö är befogad. Det säger Ann-Kristin Lindqvist, vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö.

– Jag delar deras oro och man måste ställa sig frågan om man skulle vilja bo precis vid gatan själv i och med att vi ökar trafikmängden. För det gör vi ju. Det finns ju anpassningar att göra, men det är klart det kostar pengar, säger Ann-Kristin Lindqvist.

Flera hundra nya lägenheter, kontor och butiker ska byggas söder om järnvägsspåren i Växjö, samtidigt som man planerar att stänga av den hårt trafikerade Norra Järnvägsgatan för privatbilister och leda om trafiken till Söder i stället.

Oro över trafikstockning och buller
Drygt 12 000 bilar per dygn är beräkningen på Södra Järnvägsgatan i framtiden, samtidigt som tågtrafiken också kommer att öka. De som bor där i dag är kritiska och oroliga för buller, dåligt luft och trafikstockning och får stöd av kommunens miljö- och hälsoskyddnämnd.

Så här skriver nämnden i sitt yttrande på överdetaljplanen som ska klubbas i fullmäktige på tisdag:

”Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser det angeläget att den planerade utvecklingen av Södra Stationsområdet inte får medföra oacceptabla konsekvenser för boende längs med Södra Järnvägsgatan. Därför bedömer nämnden att åtgärder skall vidtas för att minska bullerstörningarna vid källan men även att åtgärder vidtas på de befintliga bostadsfastigheterna innan byggnationen påbörjas av de nya byggnaderna”.

Tvingas göra anpassningar i bostäder
– Det kommer att ställa krav på oss som kommun och även på Trafikverket vad gäller tågtrafiken att man kanske får göra vissa anpassningar i de bostäder som finns och i de bostäder som ska byggas, säger Ann-Kristin Lindqvist, (S) vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö.

Viket stöd kan de boende på till exempel Södra Järnvägsgatan då få av miljö- och hälsoskyddsnämnden?

-- Vi gör de mätningar som behövs och informerar om vad de själva kan göra och vilka krav de kan ställa, säger Ann-Kristin Lindqvist.

Karin Ernstsson
karin.ernstsson@sverigesradio.se