Växjö

MP-motion: Naturvårdsgrupp ska rädda mångfalden

Miljöpartiet i Växjö vill inrätta en naturvårdsgrupp. Anledningen är att när Växjö växer fler bostäder byggs så tar det också anspråk på mark och det innebär en större belastning på bland annat sjöar och vattendrag.

Miljöpartisten Cheryl Jones Fur har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Partiet ställer sig frågande i motionen hur beslutsprocessen går till när exploatering ställs mot naturvården.

Med en naturvårdsgrupp som skulle kunna agera som bollplank skulle man kunna förhindra förlusten av biologisk mångfald skriver de.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sverigesradio.se