Växjö

Barnteam ska hjälpa barn på hemmaplan

1:29 min

Färre barn och föräldrar i problemfamiljer skulle behövas placeras på olika behandlingshem och institutioner om ett så kallat barnteam kunde skapas i Växjö.

Ett barnteam skulle ge många fördelar för barnen, säger avdelningschef Lotta Brag Forsling, chef för avdelningen barn och familj inom arbete och välfärdsförvaltningen i Växjö kommun

– Vi vill kunna ge barnen mer stöd på hemmaplan i sin normala miljö, de kan gå på sitt dagis, föräldrarna kan vara på sina jobb. Vi tror att en sådan miljö är mer gynnsam än en institution.

Misshandel i hemmet
Det handlar om barn i åldern upp till 10-12 år i vars hem det till exempel förekommer misshandel eller där föräldrarna har andra problem med sin föräldraroll som att de har svårt att skydda barnet eller att se barnets behov.

De yngre barnen i den här gruppen skulle behöva mer stöd enligt Lotta Brag Forsling.

– Vi skulle vilja ge de här barnen ett mer omfattande stöd, som till exempel att kunna hjälpa till på kvällar och helger och ha en beredskapstelefon som de går att ringa när som helst på dygnet.

Fler placeras
Kring 1 mars i år var nio barn och fyra föräldrar från Växjö kommun placerade på olika institutioner och det blir allt fler.

Två till tre nya tjänster skulle krävas för att det ska kunna bli ett barnteam och Lotta Brag Forsling har stora förhoppningar att det ska bli verklighet.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sverigesradio.se