Banverket rustar inför vintern

Nu har Banverkat rustat sig inför vintern och spikat beredskapsplanen för Småland, Skåne och Blekinge.

Verket har ringat in vissa sträckor som kommer att prioriteras extra mycket, där ingår bland annat Södra stambanan mellan Malmö och Mjölby, som sträcker sig genom vårt län.

Prioriteringen har gjorts eftersom Banverket under extrema förhållanden inte har resurser för att klara alla linjer, därför har de valt de linjer som är mest trafikerade.

Redan nu börjar Banverket installera växelvärme och snöskydd i de viktigaste växlarna.