Mindre kommuner föreslår ny skatt

En ny extra fastighetsskatt för sommarstugor kan komma att bli verklighet. Skatten skulle tas ut av den kommun där huset står och inte av staten.

Förslaget som tagit fram av bland andra Lisbeth Lennartsson, centerpartistiskt kommunalråd i Borgholm, kommer att presentera under fredagen på ett seminarium i Stockholm.
Enligt förslaget skulle skatten kunna motsvara ca 0,02 % av det taxerade värdet på fritidshuset. I snitt skulle det innebära för en sommarstuga i Borgholms kommun en extra skatt på 65 kronor per år och hus.
I slutändan skulle det ge en extra inkomst på ca 350 000 kronor för Borgholms kommun.
Seminariet där förslaget presenteras anordnas av Småkom som är en sammanslutning av cirka 100 mindre kommuner i landet som inte har fler än 13000 - 14 000 invånare