Nytt mediahus i Växjö

Det kommunala fastighetsbolaget Vidéum i Växjö ska bygga ett nytt mediahus för 55 miljoner kronor på universitetsområdet i Växjö.

Den största hyresgästen i de nya lokalerna blir Sveriges Television, som lämnar det gamla tv-huset och flyttar in i det nya mediahuset vid nästa årsskifte.
I Vidéums mediahus kommer det också att finnas plats för flera mindre mediaföretag.
Carina Brorman, som är enhetschef för SVT Syd, säger att flytten inte innebär några förändringar i antalet anställda eller vad gäller satsningen på barn- och ungdomsprogram.
Hon tror att flytten till universitetsområdet kommer att innebära mer samarbete med universitetet, och hoppas på nya uppdrag från till exempel kunskapskanalen i framtiden.