Miljöpengar till Växjö

Växjö kommun har fått drygt 37 miljoner kronor i bidrag till sitt Klimatinvesteringsprogram av rådet för investeringsstöd.

Bidraget gör det möjligt med lokala klimatsatsningar på 186 miljoner kronor från och med nästa år fram till 2008.
Pengarna ska bland annat användas till fortsatt satsning på bio-DME, alltså biobaserat drivmedel, utbyggnad av cykelvägar och fjärrvärme.