Nätverk ska få våldet mot kvinnor att minska

Även männen i Växjö bör engagera sig mot mäns våld mot kvinnor, enligt ett Upprop från aktivitetscentret Tallgården.

Den senaste tiden har flera nätverk startats i bland annat Norrland, nu ska ett liknande även bildas i Växjö. Initiativtagare är Dennis Dahlberg på Tallgården i Växjö.
- Jag hoppas att engagemanget bland män ökar genom nätverket.
Genom att även män säger vad de tycker om våld mot kvinnor är förhoppningen att det kan bli en påtryckning som får kvinnovåldet att minska.