Minskat intresse för dop och vigsel

Allt färre väljer att släppa in kyrkan i sitt liv.

De senaste åren har deltagandet i dop, konfirmation och vigsel i kyrkan stadigt minskat.
I Kronobergs län valde till exempel förra året knappt 79 procent av föräldrarna att döpa sina barn i Svenska kyrkan. Det är en minskning med sex procentenheter på bara tre år.
När det gäller konfirmationen är minskningen ännu större - 8 procentenheter.