Ny metod slopas på Hyltebruk

Pappersbruket i Hyltebruk lägger ner planerna på en återvinningsanläggning för returpapperstillverkning.

Stora mängder avfall skulle tas om hand med en metod som inte använts tidigare inom industrin. Stora Enso har också fått den godkänd av Miljödomstolen.
Problemet är att slammet som blir över inte får eldas i den nuvarande pannan av miljöskäl. Naturvårdsverket anser att pannan släpper ut för mycket av den giftiga gasen kolmonoxid.
Därför menar bruket att det inte är lönsamt att satsa både på den nya återvinningsmetoden och samtidigt bygga om eldningspannan.
Det senare alternativet kommer därför att prioriteras.