Vaccinet verkningsfullt på vårdcentralen i Lidhult

De barn som de senaste tre åren vaccinerats på vårdcentralen i Lidhult och som misstänktes ha fått ett verkningslöst vaccin, har nu ändå visat sig ha fått ett fullgott skydd. Det säger sjuksköterskan Katarina Olofsdotter-Olsén.

Det var tidigt i höstas som man på vårdcentralen kom på att kylskåpet där vaccinet förvarades inte höll rätt temperatur efter en ombyggnad, och man befarade att vaccinet hade förstörts, men de första provsvaren som vårdcentralen nu fått visar att vaccinet ändå fungerade.

Problemet med vaccinet har inneburit en merkostnad för vårdcentralen på uppemot 150 000 kronor, men vem som ska stå för kostnaden är inte utrett än.