Teknikprojekt får stöd av länsstyrelsen

Ett projekt som ska leda till ökad tillväxt i regionen har fått nästan 300 000 kronor i stöd av länsstyrelsen.

Projektet, som går under namnet ”Teknikbaserade innovationer och ökat nyföretagande”, drivs av Teknikcentrum Kronoberg, i samarbete med Vidéum Science Park och Växjö universitet. Genom projektet vill man samla resurserna kring tekniska uppfinningar och öka samarbetet både nationellt och regionalt och med privata aktörer.