Inga produktionsbegränsningar på Lessebo bruk

Det är inte längre aktuellt med produktionsbegränsningar vid Lessebo bruk på grund av dålig lukt och överutsläpp.

Länsstyrelsen har tidigare hotat med åtgärder om inte ägaren Klippan gör något åt problemen, men eftersom ledningen nu har arbetat med att minska utsläppen, är det inte längre aktuellt.

Handläggaren på länsstyrelsen är nöjd i nuläget, men kommer ändå att följa utvecklingen på Lessebo bruk senare i vinter.