Alvestabo gav sina djur för lite foder - döms till böter

En 42-årig man från Alvesta kommun har dömts till böter för brott mot djurskyddslagen.

Mannen, som har nötkreatur på en gård i Ljungby kommun, har inte gett djuren tillräckligt med foder, och vid en inspektion visade det sig att 13 av mannens nötkreatur var kraftigt avmagrande och att 14 hade ett mindre gott hull.

Mannen förnekar att han gjort sig skyldig till något brott och hävdar bland annat att djuren är smala av naturen eftersom de är gamla.

Men Ljungby tingsrätt gick på åklagarens linje och dömde mannen till drygt 12 000 kronor i böter.