Kritiken mot dyra gymnasieplatser i Växjö tillbakavisas

Gymnasienämndens ordförande i Växjö Olof Björkmarker tillbakavisar nu kritiken om höga avgifter för kommunens gymnasieutbilningar.

Som vi berättat tidigare i nyheterna betalar Alvesta kommun dubbelt så mycket i dag som för sju år sedan för de elever som går på gymnasieutbildningar i Växjö, och det medan elevantalet långt ifrån fördubblats.

Enligt Olof Björkmarker beror kostnaden bland annat på att gymnasieeleverna väljer dyrare program, som till exempel det estetiska programmet.

Nästa år blir utbildningarna troligtvis något billigare eftersom gymnaisenämnden kommer att få mindre pengar att röra sig med, men inför framtiden vill Olof Björkmarker satsa mer pengar på gymnasieskolorna och därmed höja priserna.