Kronoberg

Mjältbrandsgravar hittade i Kronoberg

På ett 60-tal platser och gårdar i Kronoberg har det grävts ner djur smittade av den mycket farliga sjukdomen mjältbrand. Det visar en ny kartläggning som statens veterinärmedicinska anstalt gjort.

Kartläggningen gäller gårdar i hela Sverige som spärrades av på grund av mjältbrandsutbrott under åren 1916 till 1961.

Sporer av mjältbrand kan överleva i marken i runt 80 år, och är farliga om gravarna öppnas. Enligt SVA utgör majoriteten av de mjältbrandsgravar som nu upptäckts, sannolikt inte längre någon smittrisk.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sverigesradio.se