Män från länet hotas till livet på hemsida

En av länets mest kända artister och en präst inom Svenska kyrkan i Kronobergs län har hotats till livet på en hemsida på Internet.

På hemsidan fanns en lista med 138 mer eller mindre kända svenskar politiker, artister, journalister, idrottsmän och präster som gått ut och sagt att de är bi- eller homosexuella. På listan fanns bland annat en av Kronobergs läns mest kända sångare och en präst vid Växjö stift.

Över namnlistan stod citat från bibeln där det antyds att homosexualitet är fel och att bi- och homosexuella måste dödas:

”Dessa skall ovillkorligen dödas.”

Också följande stod på hemsidan:

”Vi har sammanfört dom personer som har satans blod rinnande i sina ådror på en och samma websida, för att lättare kunna överskåda vilka styggelser som egentligen roar och styr Moder Svea.”

Vilka som stod bakom listan, som nu har tagits bort, är ännu oklart, men websidan där namnen publicerades har tydliga kopplingar till naziströrelsen.

Listan ska nu prövas rättsligt. Internationella åklagarkammaren har lämnat ärendet till Justitiekanslern som ska avgöra om listan är ett brott mot yttrandefriheten. Rubriceringen kan också bli hets mot folkgrupp eller olaga hot.

Men att få någon fälld för den här typen av brott är inte helt enkelt, säger Sven Erik Alhem, överåklagare i Malmö.