Det blir Solvändan för Högstorpsskolan

Den nya skolan på Högstorp i Växjö ska byggas på Solvändan.

Det har den politiska majoriteten beslutat, och därmed gör man en kovändning och går med på förslaget från Högstorpskolans föräldraförening.

I och med det går politikerna emot sitt eget beslut vid fullmäktigemötet i juni - det vill säga att bygga den nya skolan på den befintliga skoltomten och bara flytta förskolan till Solvändan.

Vändningen i skolfrågan orsakade en het politisk debatt under kommunfullmäktige på torsdagseftermiddagen och de ansvariga politikerna fick hård kritik för sitt sätt att hantera skolfrågan på Högstorp.

Kostnaden för en ny skola beräknas till drygt 62 miljoner kronor mot tidigare kalkylerade 58 miljoner kronor.

Anledningen till att kommunen vill bygga en ny skola är att den gamla drabbats av fukt- å mögelskador.