växjö

Toppmoderna lägenheter står tomma

1:38 min

Växjö kommun har betalt omkring två miljoner kronor i hyra för nio toppmoderna lägenheter på Hovshaga. Lägenheterna tillhör ett äldreboende, men har inte behövts användas på snart fyra år.

Lägenheterna ägs av det kommunala fastighetsbolaget Vidingehem och hyrs av omsorgsförvaltningen på Växjö kommun.

– Vi har inte haft tillräckligt stort behov för lägenheterna, men jag förstår att det kan sticka lite i ögonen att inte använda de, säger Jörgen Gertsson omsorgschef på Växjö kommun.

Kommunen betalar 45 000 kronor i månaden
I november 2008 invigdes äldreboendet Evelid på Hovshaga där det finns 54 lägenheter, verksamhet drivs av Carema Care på uppdrag av Växjö kommun.

Nio av lägenheterna har stått helt möblerade, men obebodda i snart fyra år. Totalt betalar omsorgsförvaltningen 45 000 kronor per månad i hyra för de tomma lägenheterna.

Vet inte när de ska börja användas
– Det är svårt att bedöma när vi kommer att börja använda lägenheterna. Idag har vi inget behov av dem, säger han.

Varför hyr ni inte ut till andra kommuner som har köer till äldreboende?

– Vi har inte fått frågan vad det gäller just de här lägenheterna, säger Jörgen Gertsson.

Har ni försökt marknadsföra de här nio tomma lägenheterna?

– Vi har inte marknadsfört de eftersom vi vill ha lägenheterna som reserv och kunna ta de i anspråk om behovet uppstår.

Omsorgsförvaltningen har undersökt om någon annan verksamhet inom omsorgen kan använda lägenheterna men inte lyckats hitta alternativ. Studentlägenheter som det är stor efterfrågan på skulle kunna vara en möjlighet.

– Men jag tror inte att det skulle vara lyckligt att spränga in ett studentboende integrerat i ett äldreboende, säger Jörgen Gertsson.

Tomas Lindberg
tomas.lindberg@sverigesradio.se