Uppvidingebor vill men tror inte att de kan påverka politiken

Intresset för samhällsfrågor är stort i Uppvidinge kommun, men få känner att de kan påverka den politik som förs. Det här framgår av en stor demokratiredovisning, som bland annat genomförts i Uppvidinge.

- Siffrorna visar vad medborgarna tycker. Men vi försöker uppmana dem att vara med att påverka, säger kommunalrådet Åke Axelsson till SR Kronoberg. 

Undersökningen har genomförts av Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Totalt har 27 kommuner deltagit, bland dem Uppvidinge och Älmhult. I varje kommun har 400 invånare fått ett antal frågor kring medborgarinflytande och demokrati.

I Uppvidinge har 224 personer svarat på enkäten. Nästan 70 procent av dem säger att de är intresserade av samhällsfrågor. Men lika många tror inte att de kan påverka den politik som förs.

- Det kan vara en uppfattning som medborgarna har. Men jag menar ändå att alla politiker lyssnar på dem. Men det är inte alltid som politikerna lyckas göra det som medborgarna vill. Då kanske det upplevs som om att vi inte lyssnar på dem, säger Åke Axelsson. 

Undersökningen gäller också medborgarnas förtroende för sina politiker. Även här är Uppvidingeborna kritiska. Hälften av dem som svarat tror inte att politikerna lyssnar på de synpunkter som medborgarna för fram. Hela 44 procent tror inte att kommunpolitikerna är ärligt intresserade av vad som är bäst för allmänheten.

- Vi måste som politiker ta lärdom av detta och se vilka åtgärder vi kan vidta så att medborgarna får större inflytande i politiken, avslutar Åke Axelsson.