Sverige

Sluten psykvård kraftigt bantad

Statistik från Sveriges Kommuner och Landsting visar att de senaste 20 åren har 66 procent av vårdplatserna försvunnit inom den slutna psykiatriska vården.

Enligt Socialstyrelsen beror en del av minskningen på en bättre utbyggd öppenvård, men att vårdplatserna bantats så kraftigt innebär också stora problem på sina håll.

Det i form av ständiga överbeläggningar och alltför snabba utskrivningar av patienter.

(TT)