Sverige

Antalet dagar med sjukpenning ökar

Svensken fortsätter att bli allt sjukare. Enligt Försäkringskassan var det så kallade sjukpenningtalet i juni 7,24 dagar. Det är en ökning med 0,8 dagar jämfört med samma period förra året.

Sjukpenningtalet anger antalet frånvarodagar som ersätts med sjukpenning. Skillnaderna mellan könen fortsätter också att öka. I juni var kvinnors sjukpenningtal 73 procent högre än männens.

Totalt fick 141 533 personer sjukpenning av Försäkringskassan i juni.

(TT)