Älmhult

Trafikverket: Vägplanen bör inte rivas upp

Trafikverket anser att Naturskyddsföreningens överklagan kring väg 120, som är tänkt att gå genom Älmhult, bör avslås.

Naturskyddsföreningen har överklagat Trafikverkets arbetsplan för att lägga om väg 120, eftersom man anser att alternativa lösningar för vägen har valts bort på oklara grunder. Dessutom kan vägen få konsekvenser för två rödlistade arter, enligt föreningen.

Men Trafikverket anser att inte att Näringsdepartementet bör riva upp vägplanen.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sverigesradio.se