Ljungby

Ja till vindkraft trots protester

Det är tillåtet att bygga sex vindkraftverk i Staverhult i närheten av Nöttja i Ljungby kommun. Det beslutade mark- och miljödomstolen i Växjö i går.

Därmed avslog domstolen protesterna från 15 berörda boende som hade överklagat byggplanerna.

Tidigare har också länsstyrelsen sagt ja till ansökan från bolaget Arise Windpower.

Vindkraftverken får byggas i Staverhult under förutsättning att tornen blir högst 150 meter och att bullernivån hålls inom angivna gränser.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sverigesradio.se