Älmhult

Större barngrupper på fritids

Nära 800 barn kommer att gå på fritidshem i Älmhults kommun till hösten, samtidigt som kommunen vill spara in runt tio tjänster. Det skulle i så fall innebära över 20 barn per fritidspedagog.

Utbildningsnämnden har tidigare fått mycket kritik för sina planer på nerdragningar från både Lärarförbundet och skolkuratorerna i Älmhult som de menar är ohållbara och skulle öka barnens utsatthet.

I augusti ska utbildningsförvaltningen göra klart sin riskanalys för vad besparingen kan komma att innebära för barn och personal, skriver Smålänningen.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sverigesradio.se