Ljungby

Kommunen köper nätter på Våga bo

Föreningen Våga Va ha nu skrivit ett tillfälligt avtal med Ljungby kommun, som innebär att kommunen köper enstaka nätter på akutboendet Våga Bo.

Som vi tidigare berättat ville föreningen att kommunen skulle köpa några av de platserna som finns på boendet, men kommunen gick bara med på att ge ett föreningsbidrag. Något som Våga Va tackade nej till.

Nu har kommunen i stället erbjudit att köpa övernattningar vid de fallen det är akut.

– Vederbörande ska vara skriven i Ljungby kommun och sakna bostad och ska också ha ett intresse av att få en kontakt med socialtjänsten, för detta är bara något högst tillfälligt, säger socialchefen Ing-Marie Byström.

Avtalet har gällt sedan i juni, men hittills har kommunen inte köpt någon övernattning. Den 18 september ska det utvärderas för att se hur det har fungerat och om det behöver justeras.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sverigesradio.se