Älmhult

Stenbrohults församling vinner strid om träd

Efter många års tvist får nu Stenbrohults församling rätt mot Trafikverket och länsstyrelsen. De träd som höggs ner längs med vägen vid Stenbrohults kyrka utanför Diö ska nu återplanteras.

Det var 2009 som Trafikverket ville fälla träden i allén på grund av att de var i dåligt skick och utgjorde en trafikfara. Stenbrohults församling krävde då en återplantering och har efter flera överklaganden till olika instanser nu fått rätt i mark- och miljödomstolen.

Trafikverket ska nu plantera de nya träden och stå för kostnaden efter att de förhandlat om närmare detaljer med församlingen.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sverigesradio.se