VÄXJÖ

Köp för miljoner utan upphandling

3:14 min

Tekniska förvaltningen i Växjö och anläggningschefen Christer Wånehed har rundat upphandlingsreglerna i åratal och köpt in entreprenörer rakt av. Ett företag har fakturerat kommunen runt nio miljoner sedan 2006. Inga avtal finns och ingen konkurrensutsättning har gjorts.

Privata entreprenörer som gör jobb åt kommunerna ska upphandlas enligt konstens alla lagar och regler. Alla ska få chansen att tävla om uppdragen.
Men på tekniska förvaltningen i Växjö har man struntat i upphandlingsreglerna och låtit företag få göra tjänster ändå. I åratal.

RS-maskiner heter ett företag som anlitas under många år av tekniska förvaltningen. Vi har kollat fakturorna sedan 2006 och beloppet ligger på nära nio miljoner, drygt en miljon per år har kommunen, med Christer Wånehed som ansvarig, köpt tjänster för. Inga avtal finns, ingen upphandling är gjord. 

Maskin & Mekan är ett annat företag som har avtal om snöröjning åt kommunen. Men företaget har anlitas regelbundet även för andra jobb under sommarhalvåren till exempel. För helt andra tjänster än snörörjning som man avtalat om, något som också strider mot lagen. Det handlar om grävarbeten, matjord, uppgrävning av asfalt och andra uppdrag. Hur mycket pengar det handlar om för de tjänsterna vet vi inte, men sammanlagt har företaget fakturerat kommunen drygt 18 miljoner kronor sedan 2009, enligt uppgifter från ekonomikontoret. 

För stora och små företag är kommunerna en viktigt kund. Lagen om offfentlig upphandling är till för att det inte ska bli korruption, att skattebetalarna inte ska drabbas och för att alla företag ska konkurrera på lika villkor. Gränsen för så kallad direktupphandling går vid knappt 300 000 kronor ungefär.

Anläggninschefen på tekniska förvaltningen Christer Wånehed som är ansvarig för affärerna, ger den här förklaringen till att han struntat i Lagen om offentlig upphandling när det gäller de här båda företagen. När det gäller RS- maskiner säger han så här.

– Det beror på slarv från min sida, jag borde tecknat ett avtal med dem och det har jag förbisett, tyvärr har det blivit så.

Hur många år har det pågått att ni anlitat det här företaget utan att ha gjort någon upphandling?

– Kan inte svara exakt, men den här högkonjunkturen har pågått en fem-sex år, så det är väl där någonstans.

Det handlar om nära nio miljoner som företaget fakturerat sedan 2006 och du säger att det är slarv. Hur tänker du då?

– Ja, hur tänker jag då, jag borde ha gjort det men har inte gjort det, säger Christer Wånehed och fortsätter:

– Vi har ju befunnit oss i ett läge där vi haft så otroligt mycket att göra, det har varit pang på rödbetan hela tiden, ritningarna har inte varit färdiga innan vi börjat bygga, vi har inte kunna planera på ett sådant sätt som vi kanske borde göra.

Finns det flera företag än de här två som du gjort affärer med utan upphandling?

– Inte i den här omfattningen som de varit inne i, för det här är gamla kontakter vi haft.