Växjö

"Granska hela förvaltningen"

0:40 min

Tekniska nämndens vice ordförande i Växjö, socialdemokraten Malin Lauber, kräver nu en oberoende granskning av tekniska förvaltningen. 

– Det är inte acceptabelt det här, vi har ju lagen om offentlig upphandling för att den ska följas, säger Malin Lauber (S).

Malin Lauber säger att hon inte vetat någonting om det här och är kritisk till att hon inte fått någon information.
 
– Detta är en djupt olycklig och olustig situation som drabbar hela tekniska förvaltningens verksamhet på ett negativt sätt, säger hon.

Hon kommer nu att föreslå en oberoede granskning av förvaltningens affärer med privata entreprenörer för att se om det finns fler felaktigheter.

– Vi får titta på detta, man kanske behöver ta in en revision utifrån, jag överlämnar det till de som kan bättre hur en granskning ska gå till. 
 
Men Anna Tenje, moderat ordförande i tekniska nämnden, avvisar bestämt kravet från oppositionen om en oberoende granskning av tekniska förvaltningens affärer med privata entreprenörer.

– I och för sig är jag inte det minsta rädd för det, för jag tror inte det skulle visa någonting, men jag tycker det är slöseri med tid och det är bättre att man genast sätter sig ner och ser över detta och diskuterar vad man kan göra bättre och så vidare, säger Anna Tenje (M):

Hur ser du på det som hänt?

– Jag ser det som en konsekvens av ett väldigt högt byggtempo och en hårt pressad situation i hela Växjö där det är väldigt svårt att få tag på maskiner och lastbilar och där man ibland sneddar lite för att få tag på maskinerna och givetvis ska det inte vara på det viset, säger Anna Tenje.

Upphandlingschefen i kommunen tycker inte det finns någon ursäkt när det gäller att runda lagen om offentlig upphandling. Och cheferna på de olika förvaltningarna känner väl till reglerna säger han.

– Sådant ska inte få ske, det är min kommentar. Jobbar man i en offentlig myndighet ska man ha en viss koll när man hanterar skattefinansierade medel. Cheferna på de olika förvaltningarna är medvetna om vad som gäller när det handlar om upphandlingsregler, den informationen finns och den ska de veta om, säger David Braic.