Växjö

Skolombyggnad skjuts upp

Projekteringen av den planerade ombyggnationen av Lillestadskolan i Växjö skjuts på framtiden. Skol- och barnomsorgsnämnden har tidigare bedömt att Lillestadskolan behöver byggas om och till med nytt kök och matsal, nya undervisningsutrymmen och med två förskoleavdelningar.

Men i en analys har kommunen nu kommit fram till att det tryck som tidigare beräknats hamna på Lillestadskolan kommer att lätta i och med omstruktureringen av "centrumenheten Araby/Bokelund".

– Det är många frågor på gång samtidigt inom skolan, det här handlar om att göra saker i rätt ordning, framhåller Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande