Kronoberg

Pensionsåldern föreslås höjas

2:55 min

Pension tidigast vid 63 och möjlighet att arbeta fram tills 69. Nu kommer ett nytt förslag som läggs fram i april av Pensionsåldersutredningen, en utredning beställd av regeringen.

Enligt Dagens Nyheter innebär förslaget från den statliga utredningen att pensionsåldern höjs med två år, i båda ändar.

Du får alltså möjlighet att vara garanterad fortsatt arbete fram tills 69 istället för den gräns som finns i dagsläget, nämligen 67. Men även den nedre gränsen föreslås höjas med två år vilket innebär att du får ut din statliga pension först vid 63.

Men förslaget har lång väg att gå innan det kan nå riksdagen för en omröstning. Flera myndigheter och organisationer ska först ta ställning till förslaget men sedan ska det i så fall också godkännas av pensionsgruppen.

Reporter Dan Eliasson