Kronoberg

Var fjärde ung är arbetslös

Nästan var fjärde ung person i Kronoberg är arbetslös. Det visar nya siffror från statistiska centralbyrån.

Ungdomsarbetslösheten är något lägre i Kronoberg än genomsnittet i Sverige, men ligger alltså fortfarande på en hög nivå.