VÄXJÖ

Revisorers larm 2009: "Risk för mutor i kommunhuset i Växjö"

1:36 min

Efter att P4 Kronoberg berättat att anläggninschefen köpt in entreprenörer för miljoner i strid mot lagen om offentlig upphandling har Växjö kommun nu dragit igång en utredning för att se hur mycket som köps vid sidan om på tekniska förvaltningen. Men redan 2009 varnade revisionsbolaget Ernst & Young för att det fanns stora risker för korruption, mutor och inköp av det just det här slaget i Växjö kommun.

Det externa revisonsbolaget som på kommunens uppdrag granskade vilka risker det fanns i kommunhuset vad gäller mutor och andra ekonomiska oegentligheter, var väldigt tydliga i sina slutsatser 2009 - Växjö kommun bör göra något åt sin interna kontroll. Det finns stora risker inte minst vad gäller just så kallade "vilda inköp". Alltså att någon i det decentraliserade kommunhuset handlar på eget bevåg utan att följa lagar och regler och utan att någon märker det, slog revisionen fast bland annat. Risken för mutor och bestickning var stor i Växjö kommun, konstaterades 2009. Rekommendationen till kommunledningen var att göra något för att fånga upp så att inga inköp görs utanför avtalen.

Så vad har då kommunen gjort med anledningen av revisorernas varning 2009? "Mycket", säger kommunchefen Ove Dahl.

-- När det gäller insköpssidan har vi infört ett digitalt inköpssystem som gör att vi certifierar och utbildar inköpare som ska genomföra inköpen.

Men det verkar man ju inte varit med i på tekniska förvaltningen?

– Den information jag har om tekniska är att man helt enkelt gått utanför det systemet, säger Ove Dahl.

Men hur kan det vara möjligt att inga varningssystem slår till när det går till på det sättet?

– Det ska egentligen inte vara möjligt att göra så utan det ska ju kunna kontrolleras på olika sätt, men eftersom det skett har vi all anledning att fundera på att ytterligare utöka de kontrollerna.