Växjö

Vänsterpartiet kräver förklaring

Vänsterpartiet i Växjö kräver vid nästa sammaträde med Tekniska nämnden att få en uttömmande redovisning av vad som hänt på tekniska förvaltningen.   Där anläggningschefen som P4 Kronoberg avslöjat köpt in entreprenörer för miljoner i strid mot lagen om offentlig upphandling.

Nu på torsdag sammanträder Tekniska nämnden.