Tingsryd

Vill inte ge extra assistanstimmar

Tingsryds kommun vill inte ge en sjuk man extra assistans för att han ska kunna gå en kurs. Kommunen vänder sig nu till Högsta förvaltningsdomstolen för att få en dom ändrad som ger den MS-sjuka mannen rätt till personlig assistans för att kunna delta i en kurs som gäller kostrådgivning.

Kommunen menar att mannen redan har personlig assistans för den tid då kursen hålls och att mer tid inte behövs.

Kammarrätten beslutade att inte pröva förvaltningsrättens dom.