Kronoberg

Fler sjuka av mördarbakterie

1:44 min

Allt fler blev sjuka av streptokocker, eller den så kallade mördarbakterien, förra året. 584 fall i hela landet rapporterades in till Smittskyddsinstitutet och så hög har siffran inte varit sedan mätningarna började 2004. Antalet insjuknade ökade även i Kronoberg.

– I fjol var det 14 fall då vi hittade bakterier i blodet mot året innan som vi hade sju. Men vi har inte haft de här svåra fallen, utan det här har varit relativt enkla med dagens antibiotikabehandling, säger Arne Runehagen, smittskyddsläkare på landstinget Kronoberg.

Anledningen till ökningen beror dels på att landstinget numera tar fler prover och hittar därför också fler fall av streptokocker. Men Arne Runehagen tror också att fler kronobergare verkligen har blivit sjuka.

– Det är en vanlig bakterie som vi ofta träffar på och för de allra flesta ger det inga eller måttliga symptom som halsfluss eller svinkoppor. Sedan kan någon enstaka få det som en rosfeber och har man det i kombination med en intensiv svår smärta ska man vara observant, men då är man så pass sjuk att det är självklart att man söker vård.

Men varför en del bara får en halsfluss och andra svåra infektioner vet man fortfarande inte. Ofta är det äldre som drabbas, men även yngre kan drabbas. De flesta av oss går och bär på bakterien utan att veta om det och därför är det svårt att bromsa smittspridning.

– För att hindra spridning är det handhygien som gäller men vi kan liksom inte undvika det här utan det måste gå runt. De här riktigt svåra infektionerna är ju tack och lov ändå väldigt sällsynta trots att det här är en väldigt vanlig bakterie.