Just nu

Växjö

Djur vanvårdades 2009 - utredning pågår fortfarande hos åklagare

1:23 min

En kvinna som drivit en gård utanför Växjö vanvårdade 140 får, vilket ledde till att de fick avlivas. Även tre av hennes hästar fick hämtas akut av länsstyrelsen 2011. Fallet anmäldes till åklagare för ett och ett halvt år sedan, men fortfarande har ingenting hänt. "Utredning pågår" hos åklagare.

Få anmälningar från länsstyrelsen till polis och åklagare i länet om att djur farit illa, har lett till några reaktioner från rättsväsendet.

Kvarnarna mal långsamt, det här verkar vara nedprioriterade brott - sa en kritisk biträdande länsveterinär i våra nyheter i går.

Ett fall som är mycket spekatakulärt rör en kvinna som anmäldes till åklagare för ett och ett halvt år sedan. Fortfarande har inget hänt. "Utredning pågår" hos åklagare. Kvinnan som drivit en gård utanför Växjö, har varit en följetång hos länsstyrelsens djurskyddsenhet sedan 2009. 140 får på gården fick avlivas för några år sedan efter vanvård. Kvinnan hade också ett 30-tal hästar och tre av dem fick länsstyrelsen hämta akut 2011.

Hästarna var svårt sjuka och flyttades till Marina Kosanovics stall utanför Risinge där hon tog hand om dem. De var i uselt skick, berättade hon i våra nyheter då:

– De har tyvärr gått obehandlade av och till med fångsymtom i många år. Det här är nog det mest smärtsamma en häst kan ha, berättade Marina Kosanovic.

Det här var alltså 2011 och efter att länsstyrelsen senare under hösten återigen fick rycka ut och ta hand om 30 hönor som lämnat kvar på gården, hungriga och utan vatten - anmäldes kvinnan till åklagare.

Men trots att det gått ett åt halv år sedan kvinnan hamnade på åklagarens bord, pågår förundersökning fortfarande. På länsstyreslen väntar man fortfarande på återkoppling från polis och åklagare.

– Jag tycker att det är ganska lång tid om det verkligen inte har hänt någonting på hela den tiden, säger Björn Dahlen, biträdande länsveterinär hos länsstyrelsen.