Växjö

Granskning av tekniska klar inom en månad

Nästa vecka börjar den grupp som ska granska tekniska förvaltningen i Växjö sitt arbete. Granskningen görs med anledning av P4 Kronobergs avslöjande att tekniska förvaltningen anlitat privata entreprenörer för flera miljoner utan upphandling.

Fyra personer ingår i gruppen som ska göra granskningen - det är den nuvarande tekniska chefen Ulf Agermark, den tillträdande tekniska chefen Maria Sundell Isling, förvaltningsekonomen Mia Stavert och utredaren Anders Hägg.

Gruppen ska bland annat titta på de upphandlingar som förvaltningen gjort för att se var det saknas avtal, och granskningen ska vara klar inom en månad.

Den arbetsrättsliga utredningen som gjorts mot anläggningschefen Christer Wånehed är tänkt att presenteras för politikerna i tekniska nämnden i morgon eftermiddag.