Kronoberg

500 personer hemlösa i länet

7:25 min

500 personer i länet har inte en egen bostad. I dag träffades representanter från länets kommuner, olika myndigheter och regeringens hemlöshetssamordnare för att diskutera hur man ska få bukt på det här problemet.

Att personer inte har en egen bostad är ett problem i länet. Det handlar inte bara om uteliggare, utan även om personer som bor på institution och som inte har en bostad när behandlingen är klar, folk som har andrahandskontrakt och personer som bor på en soffa hos en bekant eller hos familjen.

De personer som har en sådan bostadssituation är enligt myndigheterna utestängda från bostadsmarknaden.

– Gemensamt för personerna i en sådan situation är att de inte har en egen bostad, säger Michael Anefur, som är regeringens hemlöshetssamordnare.

De senaste siffrorna, som är från år 2011, visar att ungefär 500 personer i länet saknar en egen bostad.

På en konferens träffade i dag Michael Anefur bland annat länets kommuner och länsstyrelsen i Kronoberg för att diskutera den här frågan.

– Kronoberg är ett län med en stor kommun och många små kommuner. Statistiken visar att de mindre kommunerna i länet inte har så många personer som saknar en egen bostad. Men Växjö sticker ut. Snittet i Sveriges kommuner är att 36 personer per 10 000 invånare saknar en egen bostad. I Växjö ligger motsvarande siffra på 57 personer, säger Michael Anefur.

Mellan åren 2007 och 2009 satsade regeringen 50 000 miljoner kronor som landets kommuner kunde söka i olika projekt för att lösa det här problemet, berättar Michael Anefur. En annan satsning är just tillsättningen av honom som regeringens hemlöshetssamordnare. Han åker runt i landet och träffar kommuner för att sprida goda exempel på hur det går att arbeta för att lyckas.

Men att ett väldfärdsamhälle som Sverige år 2013 har invånare som saknar en bostad är ett problem.

– Det är tragiskt att vi inte har kommit längre, säger han.