Just nu

Växjö

Skola hjälpte inte mobbad elev

Skolinspektionen har granskat en skola i Växjö Kommun och konstaterar att kommunen inte har följt reglerna som gäller när en elev mobbas.

Skolinspektionen anser att omständigheterna kring mobbningen inte har utretts tillräckligt och att kommunen heller inte vidtagit de åtgärder som kunde krävas för att förhindra att mobbningen kunde fortsätta.

Bland annat har eleven fått sitt skåp nedklottrat med hot vid flera tillfällen samt även fått hotfulla sms.

Nu måste kommunen senast den 22 maj vidta åtgärder så att kraven vid mobbning och särskild undervisning tillgodoses.

Barn- och elevombudet kommer även att utreda förutsättningarna för skadestånd till eleven.