Kronoberg

Par dömda för brott mot djurskyddslagen

Ett par från länet som haft hunduppfödning dömdes i dag för brott mot djurskyddlagen. Båda dömdes för att inte ha tagit en svårt sjuk hund till veterinär i tid. När hunden väl fick vård, var tiken i så dåligt skick att hon fick avlivas direkt.

Både dömdes till dagsböter.