Kronoberg

Stödgrupperna efter stormen Gudrun avvecklas och ombildas

1:47 min

De stödgrupper som bildades för att röja stormfälld skog efter stormen Gudrun har avvecklats och ombildats. Den här anpassningen görs efter att Eon avvecklat över två tusen mil luftledningar och istället grävt ner elledningarna.

När stormen gudrun i januari 2005 drog in över Götaland slogs stora delar av elnätet ut, trafiken på vägar och jänrvägar stopapdes av nedfallna träd och mobiiltelfonerna tystnade. LRF stödgrupper hade mycket att göra och sedan slog också stormen Per till i januari 2007 och ökade problemen.

Men sedan dess har Eon nu grävt ner 23 000 kilometer elledning och minskat beredskapen. Stefan Runnesson som är gruppeledare för en stormgrupp i Växjö förstår varför elbolaget Eon sänkt garden, men tycker att det finns en risk att vi allt för mycket minskar beredskapen rent mentalt. Det gjorde vi efter stormen 1969 - 36 år senare överraskades många av Gudrun 2005.

– Tyvärr är det ju så att vi glömmer alldeles för fort. Det organiserades både det ena och det andra då efter stormarna, men nu börjar det rinna ut mer och mer i sanden - det är ju glömskan det, säger Stefan Runnesson.

Men helt och hållet kommer inte ni lantbrukare att avveckla den här verksamheten?

– Vi ska ju ha en organisation i varje kommun nu då. Tidigare har det ju varit på olika linjenät. Men nu ska vi ha en organisation då som maskinringen höglandet ligger bakom.

På Maskinringen Höglandet är Per-Åke Nilsson ansvarig för LRF:s stödgrupper.

– Här finns det en basberedskap som jag vill hävda är fullt tillräcklig för att täcka de behov, med tanke på hur mycket ledning som är nergrävd, säger han.