Kunderna får betala säkrare el

Sydkraft kommer att satsa på att göra elnäten i länet säkrare i framtiden. Men skulle man garantera el även till kunder som bor lite enskilt på landsbyggden så krävs stora investeringar.

De investeringarna kommer sannolikt kunderna att få bekosta i form av höjda nätavgifter.

Enligt Kurt Lindquist har Sverige låga nätavgifter i jämförelse med andra länder.