Lärare på Teknikum har sagt upp sig i protest

Gymnasieskolan Teknikum i Växjö har tagit in alltför många elever på Energiprogrammet och klarar inte av att ge eleverna en bra utbildning. Det anser en av lärarna på energiprogrammet, Görgen Orre, som valt att säga upp sig i protest mot hur skolan behandlat utbildningen.

Enligt Göran Orre saknas förutsättningarna för att ge eleverna både det utrymme och den praktik som utbildningen kräver.

Men det anser inte skolledningen i sina skriftliga svar till bland annat Skolverket.