Skärpta intagningskrav på yrkesprogram

Nya hårdare intagningskrav väntar för de som väljer yrkesprogrammen på gymnasiet i Växjö.

Som Sveriges Radio Kronoberg berättade i tisdagens sändningar så har elever och lärare på energiprogrammet på Teknikum riktat hård kritik mot hur skolan hanterat deras utbildning, att alltför många elever tagits in och att det bland annat inneburit att viktig arbetsplatspraktik inte gått att genomföra.

Gymnasienämnden ska nu göra en översyn av yrkesprogrammen.

Och nämndens ordförande, Olof Björkmarker säger att det kan leda till hårdare bedömningar för vad som till exempel gäller för praktikplatser.

-Men i grunden gäller förstahandsvalet fortfarande, det eleven väljer ska den också få läsa, säger Olof Björkmarker.